piątek, 12 lipca 2013

Moda na rower - ABC


Jazda na rowerze - podstawowe wiadomości dla rowerzysty

Ostatnio buduje się bardzo dużo ścieżek rowerowych w tym także w okolicy Chojnic.Bardzo dużo osób zaczęło jeździć rowerami i nastała moda na rower.Zmieniły się też w ostatnich latach przepisy dotyczące jazdy rowerem i trzeba je znać: (Zmiany w przepisach Ruchu Drogowego)

1. Jeżeli samochód skręca z drogi głównej w prawo lub lewo, jest bez warunkowo zobowiązany do ustąpienia pierszeństwa przejeżdżającemu rowerzyście przez jezdnię. W razie kolizji winę ponosi kierowca.
2.Kiedy samochód skręca w prawo lub lewo.
 lub jedzie drogą podporządkowaną i zbliża się do drogi głównej, wzdłuż której biegnie droga dla rowerów musi ustąpić pierszeństwa rowerzyście.
3. Dopuszczalne jest poruszanie się po jezdni rowerzystów obok siebie, o ile nie utrudni to ruchu.
4.Dopuszczalne jest poruszanie się środkiem pasa na skrzyżowaniu.
5.Istnieje możliwość wyprzedzania wolno jadących pojazdów z prawej i lewej strony.
6.Dopuszczalne jest przewożenie dzieci w przyczepkach rowerowych (przyczepka z przodu jedno światło koloru białego i z tyłu jedno koloru czerwonego)
7. Nowa definicja drogi rowerowej zezwala na korzystanie z niej wszystkim rowerom także wielośladom (riksze). Uwaga ! Pojazd napędzany siła ludzkich mięśni o szerokości powyżej 90 cm nie jest rowerem, lecz wózkiem rowerowym który nie może wjeżdżać na drogę rowerową.
8. Generalnie nie wolno rowerem jeździć po chodniku art.26 Kodeksu Drogowego, od tej zasady są trzy wyjątki :
a) Opiekuje się osobą do lat 10 kierującą rowerem (Zgodnie z przepisami traktowana jako pieszy) lub
b)Warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg,silna ulewa, gęsta mgła) lub
c) Są spełnione jednocześnie trzy warunki:
   - szerokość chodnika wzdłuż drogi minimum 2 metry
   - ruch pojazdów na jezdni jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h (teren zabudowany)
   - brak wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów.
Kierujący rowerem korzystający z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
9.Rowerzysta który chce przejechać przez przejście dla pieszych, a brak jest obok tzw.przejazdu rowerowego musi obowiązkowo zejść z roweru i go przeprowadzić na drugą stronę. Gdy jest przejazd rowerowy nie musi schodzić z roweru, może przejechać.

W Polsce nie ma obowiązku używania kasków rowerowych i kamizelek odblaskowych.Dokumenty potrzebne do prowadzenia roweru osoby do lat 18 karta rowerowa, dorośli dowód osobisty lub prawo jazdy.Rower musi posiadać jeden sprawny hamulec, dzwonek, światło odblaskowe koloru czerwonego z tyłu.Nie ma obowiązku używania świateł przednich w dzień i nie muszą być na stałe zamontowane przy rowerze - możemy zamontować tylko do jazdy w nocy lub złej widoczności.

Zmieniły się kary dla jadących na rowerze pod wpływem alkoholu tzw. Koneserów Jazdy Stylem Węża. Zgodnie z art.87 Kodeksu Wykroczeń jazda rowerem pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem. Przepis mówi, że ten kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu (0,2 - 0,5 promila) lub podobnie działającego środka (środki odurzające,narkotyki) prowadzi po drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny (rower), podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny. W razie popełnienia tego wykroczenia orzeka się także zakaz prowadzenia pojazdów. Jeżeli Koneser jednak trochę więcej pozwolił sobie wypić powyżej 0,5 promila to jest to stan nietrzezwości i w tym momencie popełnia już przestępstwo z przepisu 178 a Kodeksu Karnego, grozi mu kara pozbawienia wolności do 1 roku lub kara grzywny. Sąd dodatkowo może zdecydować o podaniu wyroku do publicznej wiadomości na koszt sprawcy.Do roku 2011 przepisy nakazywały obowiązkowe orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 1 - 10 lat. Na mocy Trybunału Konstytucyjnego z 5 maja 2009 roku zmieniły się przepisy Kodeksu Karnego nakazujące nietrzeźwemu rowerzyście obligatoryjnie zakazywanie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Nowe brzmienie art.42 Kodeksu Karnego weszło w życie w dniu 25.02.2011 r. Obecnie z tym brzmieniem Sąd może, ale nie musi zabierać prawa jazdy rowerzyście, który został zatrzymany podczas jazdy rowerem w stanie nietrzezwości. Grzywnę wymierza się w wysokości 20 - 5.000 zł.Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.Sąd może zmienić karę grzywny na pracę społecznie użyteczną, określając czas jej trwania.
Prowadzenie roweru obok siebie w stanie nietrzezwości nie jest wykroczeniem. Bowiem w takim przypadku osoba prowadząca rower traktowana jest jako pieszy.Jazda na gazie rowerem jest wykroczeniem ale wtedy gdy kierujemy rowerem po drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu. Czyli jazda po drodze leśnej nie będzie wykroczeniem, chociaż Policja twierdzi inaczej.Ale zalecam jazdę bez wspomagania kierownicy własnego roweru, dla dobra samego kolarza jak osób czy pojazdów które uda mu się jednak ominąć w wyniku ostrej walki z prawami grawitacji.

Andrzej Kobus

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz