czwartek, 4 lutego 2016

Statut Osiedla - ZMIANY !

Rada Miasta Chojnice przyjęła na sesji 28 stycznia 2016 r bardzo ważną uchwałę.Dotyczy konsultacji z mieszkańcami w zakresie  statutów jednostek pomocniczych. Czas konsultacji to 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku województwa pomorskiego.Ważna  sprawa bo dotyczy bardzo niedocenionych organów jakimi są samorządy osiedlowe.Można je usprawnić polecam poniżej lekturę materiałów.ZMIANY :

1.Przewodniczący Zarządu Osiedla w przypadku braku realizacji podjętej Uchwały przez Zarząd Osiedla, składa pisemne oświadczenie na najbliższym zebraniu Zarządu :

a) Oświadczenie jest dołączane do sprawozdania z zebrania Zarządu Osiedla.
b) Zarząd Osiedla powinien przyjąć złożone oświadczenie w wyniku głosowania.
c) Nieprzyjęcie oświadczenia przez Zarząd, powoduje przekazanie sprawy Komisji Rewizyjnej Miasta Chojnice.
d) Komisja Rewizyjna wydaje opinię, którą przedstawia na Zebraniu Ogólnym Mieszkańców, zwołanym przez Zarząd Osiedla lub Przewodniczącego Rady Miasta.
e) Na podstawie wydanej opinii przedstawionej przez Komisję Rewizyjną na Zebraniu Ogólnym, mieszkańcy w wyniku głosowania decydują o odwołaniu z funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla.


2. W przypadku braku zwołania Zebrania Zarządu Osiedla w terminie dłuższym niż 2 miesiące od ostatniego:
a) Jeden lub grupa Członków Zarządu Osiedla składa wniosek do Przewodniczącego Rady Miasta Chojnice oraz Komisji Rewizyjnej o naruszeniu Statutu Osiedla.
b) Przewodniczący Rady Miasta Chojnice, w oparciu o opinię Komisji Rewizyjnej zwołuje Zebranie Ogólne Mieszkańców na którym odwołuje z funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla i przeprowadza nowe wybory.

1 komentarz:

  1. To konsultacja procesu konsultacji. Do tego już skończył się czas dla mieszkańców - pora na głos organizacji.

    OdpowiedzUsuń