piątek, 10 kwietnia 2015

Wybory Osiedlowe Nr 6

W wyborach na Przewodniczącego Osiedla Nr 6 w Chojnicach startowało 2 kandydatów. Dotychczasowa "Szefowa" Osiedla Pani Renata Dąbrowska (Otrzymała 46 głosów) oraz Pan Bartosz Bluma (Otrzymał 31 głosów). W tym momencie wypadałoby pogratulować Pani Reni ponownego wyboru, ale pozostaje to małe ale.Osobiście dla mnie niezrozumiałe było przerwanie prezentacji kandydata Pana Bartosza Blumy, ponieważ jak wyjaśniono nie było to ujęte w porządku zebrania.Logicznym było zaprezentowanie się przez kandydatów tuż przed oddaniem głosów przez mieszkańców, tym bardziej że było ich tylko dwóch. Pani Renata taką możliwość miała jako dotychczasowa Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności Samorządu Mieszkańców Osiedla Nr 6 w Chojnicach. Panu Blumie oznajmiono ustami Pani Renaty Dąbrowskiej decyzję Pana Mecenasa Roberta Wajlonisa będącego na zebraniu że jest to niezgodne i zabrano głos.Trudno to pojąć ale jeden z kandydatów miał możliwość prezentacji z racji dotychczas pełnionej funkcji, drugiemu taką możliwość odebrano.Moim zdaniem czy było to ujęte czy nie kandydaci powinni mieć możliwość zaprezentowania się ogółowi mieszkańców na zebraniu. Niezgodne było również zabranie głosu przez Pana Burmistrza Arseniusza Finstera, ponieważ miał przemawiać prawie na końcu, a zabrał głos zaraz po wejściu na salę. Porządek zebrania jasno to określał kiedy Burmistrz zabierze głos, ale gładko i bez problemu nagięto "Święty Porządek". Przybywający spóźniony Burmistrz na zebranie a prezentacja kandydata na Przewodniczącego Osiedla to inaczej są traktowane jak czyta się porządek zebrania i zezwolił na to Pan Mecenas Robert Wajlonis ?!. Pan Burmistrz mało tego że się spóźnił (za zgodą Pani Dąbrowskiej) to jeszcze po swoim wystąpieniu i ogłoszeniu wyniku wyborów przez Komisję Skrutacyjną jeszcze szybciej wyszedł z zebrania w międzyczasie łaskawie odpowiadając na parę pytań mieszkańców. Widać było jak bardzo szanuje będących na zebraniu mieszkańców, że nie ma czasu być do samego końca.Samo zebranie odbyło się na na sali za małej do liczby przybyłych mieszkańców, część osób musiała pozostać na korytarzu nie słysząc to co dzieje się na sali - brak nagłośnienia to mały
minus tego zebrania.
Podsumowując gratulacje dla Pani Renaty Dąbrowskiej.
Odebranie głosu Panu Bartoszowi Blumie, to jedyna rzecz która była była karygodna i nie powinna mieć miejsca na tym zebraniu. To nie były wybory do Sejmu RP to były wybory nasze osiedlowe i nie powinno się zamykać ludziom ust, gdy mają coś ważnego do powiedzenia !

Pozdrawiam