czwartek, 28 kwietnia 2016

Społeczna Rada Sportu

Społeczna Rada Sportu, bo taka powinna powstać w Chojnicach.Rada powinna wspierać działania Burmistrza i Rady Miejskiej w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.Członkiem Rady zostać mogłyby osoby  na co dzień zajmujące się sportem, rekreacją i kulturą fizyczną, trenerzy, prezesi i animatorzy itd z terenu miasta Chojnice.Prace Rady mogłyby wesprzeć osoby, które cieszą się zaufaniem i autorytetem w środowisku lokalnym, reprezentujące stowarzyszenia i instytucje zajmujące się sportem.Głównym zadaniem Rady, to doradzanie w kwestiach związanych z inicjatywami na rzecz rozwoju sportu i infrastruktury w mieście oraz przyznawaniem stypendiów i nagród sportowych.Członkostwo byłoby na zasadzie społecznej, bez wynagrodzenia i czy rekompensaty.


Byłby to krok to współpracy ze wszystkimi klubami sportowymi w mieście. Rozwijająca się baza sportowa, nadanie jej kierunku w zależności od potrzeb i oczekiwań. Przykład bieżnia lekkoatletyczna na stadionie Modrak, a propozycja trzech radnych boisko Szkoły Podstawowej Nr.5.Stypendia sportowe widać obecnie ile ta sprawa budzi kontrowersji w naszej lokalnej społeczności.


Propozycje spraw w gestii Społecznej Rady Sportu:

- Strategia rozwoju Miasta Chojnic w zakresie sportu i kultury fizycznej.
- Projekty budżetu Miasta Chojnic dotyczące sportu i kultury fizycznej oraz rekreacji.
- Programy dotyczące rozwoju bazy sportowej, w tym szczególnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących terenów na cele kultury fizycznej.
- Przyznawanie stypendiów i nagród sportowych.
- Diagnozowanie potrzeb z zakresu sportu i kultury fizycznej w lokalnej społeczności.
- Współtworzenie długofalowych programów, upowszechniania kultury fizycznej na terenie miasta.
- Współtworzenie Kalendarza Imprez Sportowych, na terenie miasta.
- Współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami i instytucjami z zakresu kultury fizycznej i sportu.
- Współpraca w rozwoju turystyki rowerowej (budowa ścieżek,parkingów dla rowerów itd)


Społeczna Rada Sportu co roku przedstawiałaby propozycję listę osób którym powinno zostać przyznane stypendium, czy nagród sportowych. Lista trafiłaby pod obrady Komisji Kultury i Sportu w celu zatwierdzenia. Komisja dalej przekazałaby Burmistrzowi, w celu realizacji podjętej decyzji.


Społeczna Rada Sportu nie miałaby określonej liczby członków. Członkostwo w niej wymagałoby wypełnienia tylko stosownego wniosku.

Jest tylko jedno ale !

Taką Radę musiałby powołać Pan Burmistrz,widząc potrzebę jej powołania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz