piątek, 25 marca 2016

Do kosza !

"Dopóki określona informacja istnieje w pamięci przedstawiciela władzy publicznej i nie została utrwalona w jakiejkolwiek formie, tak aby można było w sposób budzący wątpliwości odczytać jej treść, dopóty informacja taka nie ma waloru informacji publicznej".Moje Uzasadnienie:

1. Ulica Willowa nie jest drogą publiczną, jest drogą prywatną.

2. Konferencje Pana Burmistrza Arseniusza Finstera, nie są publicznymi, tylko spotkaniem prywatnym, odbywającym się w zamkniętym gronie w Ratuszu.

3. Informacje poddawane na cotygodniowych Konferencjach Pana Burmistrza, istnieją tylko w jego pamięci.

4. Informacje te są bardzo ulotne, nie są wiążące z racji że nie są informacjami publicznymi.

5. Informacje te w żaden sposób nie są utrwalone w jakiejkolwiek formie.

6. Przebywający na Konferencji lokalni dziennikarze, przebywają na niej jako osoby nie mające nic wspólnego z chojnickimi mediami.

7. Kamera oraz dyktafony na Konferencji, są to tylko zabawki imitujące prawdziwe urządzenia do nagrywania obrazu lub dźwięku.

8. Urząd Miasta Chojnice nie jest w jej posiadaniu, bo informacja nie została wytworzona.

9. Faktem jest że trudno jest odczytać informacje przekazywane przez Burmistrza i budzi wątpliwości ich treść i dopóty tak będzie należy je, traktować tylko i wyłącznie jako news.

10.Reasumując informacje przekazywane przez Pana Burmistrza Arseniusza Finstera na Konferencji, nie mieszczą się w kategorii informacji publicznej.

11. Na marginesie należy wskazać, że dalsza chęć zabierania głosu w tej sprawie, spowoduje automatyczne przekierowanie wszelkich pism do ZZO w Nowym Dworze - frakcja makulatura.Na koniec rodzi się pytanie, czym te cotygodniowe Konferencje są - TYRADY !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz