wtorek, 7 czerwca 2016

Wybieg dla psów


Urząd Miejski w Chojnicach - Ogłoszenia Powrót 2016-05-13 Zarządzenie nr 40/2016 Burmistrza Miasta Chojnice w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów w Parku 1000-lecia w Chojnicach. ZARZĄDZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA CHOJNIC z dnia 11.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów w Parku 1000-lecia w Chojnicach. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządza się co następuje: § 1. Przyjmuje się regulamin korzystania z wybiegu dla psów w Parku 1000-lecia w Chojnicach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Regulamin należy umieścić na terenie wybiegu. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik do zarządzenia NR 40/2016 Burmistrza Chojnic z dnia 11.05.2016 r. REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYBIEGU DLA PSÓW W PARKU 1000-LECIA W CHOJNICACH § 1 Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest zapewnić pełny nadzór nad zwierzęciem. § 2 Za zachowanie psa i ewentualne szkody przez niego spowodowane, odpowiada właściciel lub opiekun. § 3 Osoba, z którą przebywa pies na terenie wybiegu, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń, pozostawionych przez zwierzę. § 4 Zwolnienie psa ze smyczy, jest możliwe dopiero po zamknięciu furtki wybiegu. § 5 Na terenie wybiegu mogą przebywać psy zdrowe, z aktualnym szczepieniem przeciw wściekliźnie. Na terenie wybiegu dla psów zabrania się: śmiecenia, spożywania alkoholu i palenia, jazdy na rowerze, niszczenia urządzeń. Telefony alarmowe: Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Policja 997 Numer ratunkowy 112 Straż miejska 986 Administrator obiektu: Urząd Miejski w Chojnicach, tel. (52) 39 718 00 kom. 512 950 857

 Korzystając z zapisów Ustawie o dostępie do informacji publicznej, zapytuję:


Zarządzenie Nr 40/2016 Burmistrza Chojnic z dnia 11.05.2016 r "W sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z wybiegu dla psów w Parku 1000-lecia w Chojnicach"

Pytanie 1
Czy właścicielem lub opiekunem psa może być osoba niepełnoletnia, podczas korzystania z wybiegu.
Pytanie 2
Czy na terenie wybiegu mogą przebywać lub bawić się z psem,małe dzieci bez opieki osoby dorosłej.
Pytanie 3
Czy na terenie wybiegu dopuszczalne są przypadkowe (niezamierzone) walki psów, wynikających z ich charakteru i usposobienia. (teren ogrodzony i zamknięta furtka)
Pytanie 4
Czy na terenie wybiegu mogą przebywać psy bez kagańca (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r " W sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne".
Pytanie 5
Czy za straty i uszczerbek na zdrowiu lub ewentualnie utratę życia, spowodowany niedoprecyzowaniem Regulaminu będzie odpowiadał właściciel wybiegu UM w Chojnicach (DOTYCZY PKT.5)


Kobus AndrzejWybieg dla psów w Parku Tysiąclecia, będzie miał skromny regulamin. Może tam przyjść nawet 8 letnie dziecko z psem rasy np. rottweiler czy pitbul. Okazuje się że przychodząc z tak agresywnym psem, nie musi właściciel zakładać mu kagańca. Może się z nim bawić bez opieki dorosłej w obecności innych psów przebywających tam na wybiegu. Najważniejsze jest by pies miał aktualne badania szczepienia przeciw wściekliźnie.Za zachowanie psa odpowiada jego opiekun lub właściciel, który powinien zapewnić pełny nadzór.Wystarczy zamknąć furtkę i już można spuścić ze smyczy.Moim zdaniem trzeba przewidywać wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia. Wypuszczając psa o charakterze agresywnym, nie trudno przewidzieć że może dojść do ataku na innego psa lub człowieka. Mogą tam przebywać dzieci, które wiadomo lubią się bawić. Czy osoba niepełnoletnia może zapewnić pełen nadzór na psem, którego zachowanie jest trudne do przewidzenia.Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt nie ma wzmianki o przypadkowych walkach psów, wypuszczonych na specjalny wybieg wśród gromadki bawiących się tam dzieci.Regulamin który nie precyzuje takich kwestii, moim zdaniem zezwala na zaistnienie takich sytuacji.Odpowiedzialność nic o tym nie ma nawet regulamin nie wspomina, będzie ona zgodnie z Kodeksem Karnym lub Cywilnym.Moim zdaniem za wypadki na wybiegu dla psów, przy tak opracowanym regulaminie spada na Urząd Miasta w Chojnicach. W odpowiedzi mi udzielonej właściciel unika odpowiedzialności i przerzuca ją na właściciela lub opiekuna psa. Może on być 8 latkiem, który ze swoim pupilem poszedł na spacer do parku, umiejąc w tym wieku czytać dojdzie do wniosku że wolno mu puścić psa wolno bez smyczy i kagańca.Czy następnie jest w stanie zapewnić pełen nadzór i umieć przewidywać ?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz